algemene voorwaarden stuckinsteel

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, STUCKINSTEEL (met KvK-nummer: 69633061), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@stuckinsteel.com of per post: STUCKINSTEEL Daniël Defoelaan 182, 1102ZM Amsterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +316 1114663. Op twitter kunt u ons vinden onder: stuckinsteel1 en op facebook op: stuckinsteel. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

artikel 1 - producten

Wij verkopen fietsen en toebehoren.

artikel 2 - betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. Wij vergoeden de verzendkosten.

artikel 3 - leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, DHL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 60 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

artikel 4 - retour

U mag het product binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@stuckinsteel.com. U kunt ook gebruik maken van het ontbindingsformulier en deze via de mail opsturen.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten van de retourzendingen zijn van eigen rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour worden gezonden.

artikel 5 - garantie

Wij geven 2 jaar garantie op fietsen. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product kunt u naar ons toebrengen in Amsterdam of opsturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor eigen rekening.

1) De garantie voor materiaal -en constructiefouten van het frame en de voorvork bedraagt 10 jaar.

2) Als er gedurende de garantieperiode een materiaal- of constructiefout voorkomt dan zal STUCKINSTEEL dit herstellen, vervangen of vergoeden. Montage- of demontagekosten zijn voor rekening van de eigenaar.

3) Op onderdelen onderhevig aan slijtage zoals ketting, banden, het achtertandwiel, kabels of remblokken geldt geen garantie. De garantie geldt ook niet voor onderhoudsbeurten, afstellingen of voorbereidingen voor het gebruik van de fiets.

4) Het lakwerk van de voorvork en frame hebben een garantie van 2 jaar voor roestvorming van binnenuit.

5) De garantie op onderdelen niet vernoemd in punt 1, 2, 3 en 4 bedraagt 2 jaar.

6) De garantie vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de breuk het gevolg is van het laattijdig vervangen van snelslijtende onderdelen zoals banden, ketting en remblokken. Of als de breuk het gevolg is van het verkeerd afstellen van onderdelen.

b. De fiets is niet juist onderhouden, reparaties zijn onvakkundig gedaan of er zijn onderdelen gemonteerd die niet aan de originele eisen voldoen.

c. Niet correct of onzorgvuldig gebruik van de fiets, of wanneer de fiets anders gebruikt is dan voor de oorspronkelijke bestemming.

d. De fiets wordt verhuurd.

7) De garantie start vanaf de datum dat de fiets gekocht is. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar.

8) Fietsen die onder de garantie vallen, moeten aangeboden worden bij STUCKINSTEEL in Amsterdam voor eventuele reparatie.

9) STUCKINSTEEL is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade. De garantie geldt enkel voor de garantie die hier beschreven is.

artikel 6 - aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

artikel 7 - privacybeleid

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie ons Privacybeleid raadplegen.

artikel 8 - intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

artikel 9 - klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@stuckinsteel.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

artikel 10 - geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr